Teksti suurus:

Spordi toetamise korra muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 12

Spordi toetamise korra muutmine

Vastu võetud 24.03.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Jõgeva Vallavolikogu 8. veebruari 2018 määruses nr 15 „Spordi toetamise kord Jõgeva vallas“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „v.a esindusvõistkonna toetuse,“;
4) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „v.a esindusvõistkonna toetuse,“ ja teises lauses asendatakse lauseosa „lõikes 2 või 3“ lauseosaga „lõigetes 2–4“;
5) paragrahvi 11 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad „valla esindusvõistkonna toetuse,“.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json