Teksti suurus:

Tallinna linna 2022. aasta lisaeelarve 

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 31

Tallinna linna 2022. aasta lisaeelarve 

Vastu võetud 24.03.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2022. aasta eelarve lisade muutmine 

  Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna linna 2022. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve” muudetakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 6 „Rahakäibe prognoos” asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;
  5) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi” muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale 5.

Jevgeni Ossinovski
Esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulude eelarve

Lisa 3 Kulude eelarve

Lisa 4 Rahakäibe prognoos

Lisa 5 Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json