Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Üksikpuude raieloa andmise korra kinnitamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2012, 1

Üksikpuude raieloa andmise korra kinnitamine

Vastu võetud 17.02.2005 nr 62
KO 2005, 94, 978
jõustumine 01.03.2005

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 7 lõikest 1 ja võttes aluseks looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258; 53, 373) § 45 ja vajaduse reguleerida valla haldusterritooriumi tiheasustusaladel üksikpuude, välja arvatud mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiekorda vallas, Vaivara Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada üksikpuude raieloa andmise kord (lisatud).
2.Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

Evald Teetlok
Volikogu esimees

Lisa ÜKSIKPUUDE RAIELOA ANDMISE KORD

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json