Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valgjärve valla lisaeelarve nr 1 kinnitamine

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2016, 11

Valgjärve valla lisaeelarve nr 1 kinnitamine

Vastu võetud 24.05.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja Valgjärve valla põhimääruse § 48 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Valgjärve valla 2016. a lisaeelarve nr 1 vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Määruse avalikustamine

  (1) Määrus avalikustada Valgjärve valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Lisaeelarve avaldada seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Valgjärve valla veebilehel.

  (3) Veebilehel avaldada samuti lisaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Hegri Narusk
Volikogu esimees

Lisa Valgjärve valla 2016. a lisaeelarve nr 1

/otsingu_soovitused.json