Rahandus ja eelarveMajandusaasta aruanne

Teksti suurus:

Viljandi linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Viljandi linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2016, 13

  Viljandi linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

  Vastu võetud 26.05.2016 nr 88

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11, Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määruse nr 83 ,,Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 19 lõike 4 alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni ettepanekut.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2015. aasta majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majanduaasta aruanne

  /otsingu_soovitused.json