Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vormsi valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

Sisukord

Vormsi valla 2016. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2016, 14

  Vormsi valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 23.05.2016 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Vormsi valla põhimääruse § 72 alusel.

  § 1.  Vormsi valla 2016. aasta esimene lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisana.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ivo Sarapuu
  Volikogu esimees

  Lisa Lisaeelarve