Teksti suurus:

Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 „Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija“ statuudi uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 2

Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 „Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija“ statuudi uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.   Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 „Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija” statuudi uue redaktsiooni kinnitamine“ lisas „Audru valla kultuuripreemia § 1. Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 „Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija” statuudi uue redaktsiooni kinnitamine“ lisas „Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija“ statuudi uus redaktsioon“ tehakse järgmised muudatused:
1) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6. Esitatud ettepanekud vaatab läbi Pärnu Linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus ning esitab kandidaadi(d) Audru osavallakogule arvamuse saamiseks ning linnavalitsusele kinnitamiseks ja preemia määramiseks.“
2) punkt 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json