Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2021, 12

Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.05.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruses nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud Keila linna teenetemärgi kohta ja talle linnavalitsuse määratud tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule.“;
  2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Keila linna teenetemärgi andmine toimub Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel või muul piisavalt väärikal moel selleks sobival ajal ning kohas.“;
  3) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Keila linna kultuuripreemia suuruseks on 3000 eurot ühe kultuuripreemia saaja kohta (summa sisaldab kohustuslikke riigimakse).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json