HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Alatskivi Lasteaia arengukava kinnitamine

Alatskivi Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2021, 32

  Alatskivi Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 26.05.2021 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 40 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4 ning Alatskivi Vallavolikogu määruse 27.01.2011.a. nr.3 „Alatskivi Lasteaia põhimäärus“ § 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Alatskivi Lasteaia arengukava aastateks 2021-2023 vastavalt lisale kaheksateistkümnel lehel.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaako Lindmäe
  vallavolikogu esimees

  Lisa Alatskivi Lasteaia arengukava 2021-2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json