Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Türi valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine

Türi valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2021, 34

Türi valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 9

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39 lõigete 2 ja 3, § 42 lõike 1 ja § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Türi valla jäätmekava aastateks 2021-2026 (lisatud määrusele).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa Türi valla jäätmekava aastateks 2021-2026

Lisa 1 Jäätmehoolduse õiguslikud alused

Lisa 2 Jäätmehoolduse arendamise sihteesmärgid jätmeliikide vaates

Lisa 3 Õigused ja kohustused jäätmehoolduse korraldamisel

Lisa 4 Jäätmete liigiti kogumise tegevused ja nende arendamine

Lisa 5 Tegevuskava jäätmehoolduse arendamisel

Tabel 1 Jäätmekäitluskohad Türi vallas

Tabel 2 Türi jäätmejaamas vastuvõetud jäätmekogused aastal 2018-2020

Tabel 3 Türi vallas tekkinud suurema mahuga pakendijäätmete osakaalud ja kogused

Tabel 4 Probleemtoodete teke aastatel 2013-2019

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json