HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2024-2028 kinnitamine

Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2024-2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2024, 1

Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2024-2028 kinnitamine

Vastu võetud 29.05.2024 nr 61

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Karksi-Nuia Lasteaia arengukava kinnitamine

  Kinnitada Karksi-Nuia Lasteaia arengukava aastateks 2024–2028 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2024-2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json