Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine

Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2024, 3

Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine

Vastu võetud 30.05.2024 nr 97

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 alusel ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 28.09.2023 määruse nr 75 „Jõhvi valla arengukava 2024–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2024–2027“ lisa punktist 6.1.6.2.1.

§ 1.   Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiil 2023 (lisa 1) ja tegevuskava aastateks 2024–2027 (lisa 2).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Jõhvi Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 77 „Jõhvi valla terviseprofiil“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Lisa 1 Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiil 2023

Lisa 2 tegevuskava aastateks 2024–2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json