HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Jõhvi Kunstikooli õppetasu

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2024, 9

Jõhvi Kunstikooli õppetasu

Vastu võetud 30.11.2023 nr 80
RT IV, 06.12.2023, 7
jõustumine 09.12.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2024RT IV, 01.06.2024, 401.09.2024

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 4 lõike 11 alusel.

§ 1.   Õppetasu suurus

  Kehtestada Jõhvi Kunstikoolis õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema makstava õppetasu suurus järgmiselt:
  1) ettevalmistuskursusel 15 eurot kuus õpilase kohta;
[RT IV, 01.06.2024, 4 - jõust. 01.09.2024]
  2) põhikursustel, täiendkursusel 25 eurot kuus õpilase kohta;
[RT IV, 01.06.2024, 4 - jõust. 01.09.2024]
  3) vanemale kui 19 aastasele õppurile 35 eurot kuus.
[RT IV, 01.06.2024, 4 - jõust. 01.09.2024]

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Õppetasude kuutasu arvestus toimub õppeperioodil 9 kuu eest.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json