HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kadrina valla stipendiumi “Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased” statuut

Kadrina valla stipendiumi “Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased” statuut - sisukord
Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2014, 6

Kadrina valla stipendiumi “Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased” statuut

Vastu võetud 25.09.2013 nr 77
RT IV, 03.10.2013, 40
jõustumine 06.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2014RT IV, 01.07.2014, 104.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva statuudiga kehtestatakse Kadrina valla stipendiumi “Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased” (edaspidi nimetatud stipendium) andmise alused ja kord.

  (2) Stipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamaid õpilasi.

§ 2.   Stipendiumi saajate kandidaatide esitamine

  (1) Ettepanekud stipendiumi saajate kandidaatide kohta teeb Kadrina Keskkooli õppenõukogu oma otsusega.

  (2) Stipendium antakse viiele kõige edukamale gümnaasiumiastme õpilasele õpitulemuste pingerea alusel järgmistel tingimustel:
  1) kehtetu
[RT IV, 01.07.2014, 1 - jõust. 04.07.2014]
  2) kelle aastahinded on vähemalt “4” ja “5”;
  3) kelle käitumine on “meeldiv” ja vastab üldtunnustatud käitumisreeglitele;
  4) kes on olnud aktiivne ja leidnud tunnustust klassivälises töös.

  (3) Kui tingimustele vastavalt õpilast ei leidu, jääb stipendium välja andmata.

§ 3.   Stipendiumi väljaandmine

  (1) Stipendiumi suurus ühele stipendiaadile on 150 eurot.

  (2) Stipendiumi saajate kandidaadid vaatab läbi vallavalitsus oma istungil ja kinnitab stipendiumi saajad korraldusega.

  (3) Stipendiumi saajale antakse Kadrina valla tänukiri.

  (4) Stipendiumid antakse üle järgmiselt:

10. ja 11. klassi stipendiumi saajatele uue õppeaasta esimese koolipäeva aktusel ja 12. klassi stipendiumi saajatele Kadrina Keskkooli lõpuaktusel.
[RT IV, 01.07.2014, 1 - jõust. 04.07.2014]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json