Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2015, 6

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 21.05.2015 nr 6
,jõustub selle vastuvõtmisest kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude poolt

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvi 59 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Kernu Vallavolikogu võtab vastu „Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015–2020“ (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.  Jäätmekava rakendamine

  „Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015–2020“ võetakse arvesse Kernu valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Kernu valla rahalistele võimalustele.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Kernu Vallavolikogu 29. septembri 2011 määrus nr 14 „Kernu ja Nissi valla ühise jäätmekava 2011–2016 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Jäätmekava jõustub selle vastuvõtmisest kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude poolt.

Kuldar Paju
Vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Harju jäätmekava 2015-2020

/otsingu_soovitused.json