Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Sonda valla arengukava 2015-2025 vastuvõtmine

Sonda valla arengukava 2015-2025 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2015, 13

  Sonda valla arengukava 2015-2025 vastuvõtmine

  Vastu võetud 11.06.2015 nr 5

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 , § 371, § 372, Sonda valla põhimääruse § 38 ja § 39 alusel ning Sonda Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Võtta vastu Sonda valla arengukava 2015-2025 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Veiko Erm
  Volikogu esimees

  Lisa Sonda valla arengukava 2015-2025