HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2015, 15

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 26.06.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 37, "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 74 lõike 2 ja "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord Saue valla munitsipaalkoolides ja munitsipaallasteasutustes.

§ 2.  Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

 (1) Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor arvestades valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondi.

 (2) Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondist.

Rein Riga
Vallavolikogu esimees