Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2016, 21

Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2015 määruse nr 21 „Kuusalu valla 2016.aasta eelarve kinnitamine” ja Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2016 määruse nr 5 „Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve
põhitegevuse tulud 126 961,63 eurot
põhitegevuse kulud -92 361,63 eurot
investeerimistegevuse tulud 32 000 eurot
ja investeerimistegevuse kulud -66 600 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu kahe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2016. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json