Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2017, 10

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3, § 22 lõike 2, § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Põlva valla volikogu valimisteks moodustatakse Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas kaheksa valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

 (1) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumid asuvad Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond.

 (2) Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruumid asuvad aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond.

 (3) Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruumid asuvad Himmaste külakeskuses aadressil Keskuse tee 6/2, Himmaste küla, Põlva vald, Põlva maakond.

 (4) Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruumid asuvad Peri külakeskuses aadressil Peri küla, Põlva vald, Põlva maakond.

 (5) Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruumid asuvad Ahja Kultuurimajas aadressil Illimari tn 6, Ahja alevik, Ahja vald, Põlva maakond.

 (6) Valimisjaoskonna nr 6 hääletamisruumid asuvad Laheda Vallavalitsuses aadressil Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald, Põlva maakond.

 (7) Valimisjaoskonna nr 7 hääletamisruumid asuvad Mooste Kultuurimajas aadressil Lasteaia tee 3, Mooste alevik, Mooste vald, Põlva maakond.

 (8) Valimisjaoskonna nr 8 hääletamisruumid asuvad:
 1) eelhääletamise päevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses aadressil Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond;
 2) valimispäeval Vastse-Kuuste Kultuurimajas aadressil Pargi tn 4, Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 5;
 3) valimisjaoskond nr 6;
 4) valimisjaoskond nr 7;
 5) valimisjaoskond nr 8.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 5;
 3) valimisjaoskond nr 6;
 4) valimisjaoskond nr 7;
 5) valimisjaoskond nr 8.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 12. augusti 2013. a määrus nr 1 „Vastse-Kuuste valla valimiskomisjoni asukoha määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lennart Liba
Vallavanem

Liia Sulg
Vallasekretäri abi-asjaajaja, vallasekretäri asendaja

Lisa Valimisjaoskondade piirid