Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 "Raieloa andmise kord" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 11

Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 "Raieloa andmise kord" muutmine

Vastu võetud 19.06.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 "Raieloa andmise kord" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruses nr 8 „Raieloa andmise kord“ tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahv 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Puu raieks väljastab loa Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) nimel ehitus- ja planeeringuosakonna (edaspidi osakond) vastava valdkonna eest vastutav teenistuja.“

§ 2.   Rakendussäte


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json