Teksti suurus:

Haapsalu linna 2020. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 12

Haapsalu linna 2020. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 19.06.2020 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012 määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Muuta Haapsalu Linnavolikogu 28.02.2020 määrusega nr 64 kinnitatud 2020. aasta eelarvet vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa Haapsalu linna 2020. aasta esimene lisaeelarve

Lisa  Haapsalu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

/otsingu_soovitused.json