Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 27

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 39
RT IV, 05.10.2018, 13
jõustumine 08.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2020RT IV, 01.07.2020, 904.07.2020

Määrus kehtestatakse omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  (1) Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitatakse vastavalt määruse lisale.

  (2) Rapla Vallavalitsus avalikustab arengukava ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul määruse vastuvõtmisest arvates.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Rapla valla arengukava 2018-2025 (Arengukava täiendavate lisadega saab tutvuda Rapla valla kodulehe)

Lisa 1 Rapla valla profiil
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 2 Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 3 Rapla valla kantide arengueelistused
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 4 Tegevuskava, investeeringute kava
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 5 Rapla valla eelarvestrateegia 2021-2024
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

/otsingu_soovitused.json