Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 30

Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.06.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 21.12.2017 nr 35 määruse „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale 1 ja 2.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa1 Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve

Lisa2 Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve investeeringute loetelu

/otsingu_soovitused.json