Teksti suurus:

Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2021, 11

Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 21, § 26, § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta lisa 1 „Narva linna 2021.aasta koondeelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 2.   Muuta lisa 2 „Narva linna 2021. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 3.   Muuta lisa 3 „Narva linna 2021.aasta finantseerimistegevuse eelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 4.   Muuta lisa 4 „Narva linna 2021.aasta eelarves ettenähtud toetused” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 5.   Muuta lisa 5 „Narva linna 2021.aasta rahavoogude prognoos“ ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 6.   Muuta Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrust nr 4 täiendades seda § 61 järgmises redaktsioonis:
„§ 61 Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks summale kuni 2 623 969 eurot ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.“

§ 7.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Narva linna 2021.aasta koondeelarve

Lisa 2 Narva linna 2021. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Lisa 3 Narva linna 2021.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 4 Narva linna 2021.aasta eelarves ettenähtud toetused

Lisa 5 Narva linna 2021.aasta rahavoogude prognoos

/otsingu_soovitused.json