Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2021, 23

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 39
RT IV, 05.10.2018, 13
jõustumine 08.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2020RT IV, 01.07.2020, 904.07.2020
21.06.2021RT IV, 01.07.2021, 1004.07.2021

Määrus kehtestatakse omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  (1) Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitatakse vastavalt määruse lisale.

  (2) Rapla Vallavalitsus avalikustab arengukava ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul määruse vastuvõtmisest arvates.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Rapla valla arengukava 2018-2025 (Arengukava täiendavate lisadega saab tutvuda Rapla valla kodulehe)

Lisa 1 Rapla valla profiil
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 2 Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 3 Rapla valla kantide arengueelistused
[RT IV, 01.07.2020, 9 - jõust. 04.07.2020]

Lisa 4 Tegevuskava, investeeringute kava
[RT IV, 01.07.2021, 10 - jõust. 04.07.2021]

Lisa 5 Rapla valla eelarvestrateegia 2022-2025
[RT IV, 01.07.2021, 10 - jõust. 04.07.2021]

/otsingu_soovitused.json