Teksti suurus:

Antsla Vallavalitsuse 27.03.2018. a määruse nr 9 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord” muutmine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2021, 30

Antsla Vallavalitsuse 27.03.2018. a määruse nr 9 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.06.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Antsla Vallavalitsuse 27.03.2018 määruses nr 9 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„( 11 ) Isikliku sõiduauto hüvitist võib maksta tööle ja töölt koju sõitmiseks, kui ühistranspordi võimalus puudub või ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga.";
  2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:
„(9) Hüvitis makstakse vallavanema või hallatava asutuse juhi käskkirja alusel, milles näidatakse hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi, hüvitise suurus ning sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse.”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2021. aastal.

Kurmet Müürsepp
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kersti Käis
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json