HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Puiga Põhikooli arengukava 2021–2028 kinnitamine

Puiga Põhikooli arengukava 2021–2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2021, 41

Puiga Põhikooli arengukava 2021–2028 kinnitamine

Vastu võetud 29.06.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 6 lg 2, § 8 lg 3, § 9 lg 3 ja Puiga Põhikooli põhimääruse § 27 lg 2 alusel ning arvestades Puiga Põhikooli õpilasesinduse 31.05.2021 otsust nr 9, hoolekogu 02.06.2021 otsust nr 5 ning õppenõukogu 01.06.2021 otsust nr 8.

§ 1.   Puiga Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Puiga Põhikooli arengukava aastateks 2021–2028 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Puiga Põhikooli arengukava aastateks 2021–2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json