Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 9

Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2022 nr 10
, rakendatatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


  Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese sissetulek alla 375 euro.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2022. aastal.

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json