ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 10

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 21.06.2022 nr 11
, rakendatakse 1. juulist 2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad Keila linnas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

  (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 2.   Eluruumi normpind

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind.

  (3) Eluruumis üksinda elavale pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib normpinnaks arvestada kuni 51 m². Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) kuni 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 18 eurot/m2 kohta kuus ning üle 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 13 eurot/m2 kohta kuus;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset 13 eurot/m2
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 4 eurot/m2 kohta kuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot/m2 kohta kuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 28 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 17 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 7 eurot/m2 kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 28 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot/m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot/m2 kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. juulist 2022.

  (2) Keila Linnavolikogu 26. märtsi 2020 määrus nr 4 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks” tunnistatakse kehtetuks.

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json