Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Loksa linnas, pädevuse delegeerimine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2015, 4

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Loksa linnas, pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 24.08.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Ehitusseadustikust tulenevate küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida Loksa Linnavalitsusele ehitusseadustikuga kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine.

§ 2.   Planeerimisseadusest tulenevate küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida Loksa Linnavalitsusele planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine.

§ 3.   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida Loksa Linnavalitsusele ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega kohalikule omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavolikogu 17.12.2009.a määrus nr 37 „Loksa linna ehitusmäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json