ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valdkondlike arengukavade kinnitamine

Valdkondlike arengukavade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2015, 15

  Valdkondlike arengukavade kinnitamine

  Vastu võetud 27.08.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõike 2 ning Rõngu Vallavalitsuse 20.05.2015. a määruse nr 1 „Rõngu valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 6 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Rõngu aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025” (lisa nr 1).

  § 2.  Kinnitada „Käärdi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025” (lisa nr 2).

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Sulev Kuus
  volikogu esimees

  Lisa 1  „Rõngu aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025”

  Lisa 2  „Käärdi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025”