Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2020, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 25.08.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 ning Keila Linnavolikogu 28. septembri 2004 määrusega nr 15 „Keila linna teeregistri asutamine“ kinnitatud Keila linna teeregistri pidamise põhimääruse punkti 23 alusel ja kooskõlas ruumiandmete seaduse § 54 lõikega 1.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Keila Linnavolikogu 28. septembri 2004 määrus nr 15 „Keila linna teeregistri asutamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Keila Linnavolikogu 31. mai 2011 määrus nr 10 „Aadressitoimingutega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json