Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 11

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 25.08.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määruses nr 3 „Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 5 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
1) teenistujate I palgagrupp – 1700 - 2200 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 1500 - 2100 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 1100 - 1800 eurot;
4) teenistujate IV palgagrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alammäär - 1210 eurot".

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json