Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 27. jaanuari 2022 määruse nr 5 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 19

Harku Vallavolikogu 27. jaanuari 2022 määruse nr 5 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine

Vastu võetud 25.08.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 27. jaanuari 2022 määruse nr 5 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine

  Harku Vallavolikogu 27. jaanuari 2022 määruse nr 5 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset - kuni 9 eurot 1 m2 kohta kuus;“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 1. augustist.

Priit Kotkas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json