ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 40

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 27.01.2022 nr 5
RT IV, 08.02.2022, 22
jõustumine 11.02.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2022RT IV, 01.09.2022, 1904.09.2022, rakendatakse alates 1.08.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel ning lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõikest 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad Harku vallas toimetulekutoetuse määramiseks.

  (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel hüvitatakse taotlejale tema ja tema perekonna kasutuses oleva eluruumi jooksval kuul tasumisele kuuluvad kulud elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpinna ulatuses, kuid mitte üle käesoleva määruse §-s 2 kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad sotsiaalselt põhjendatud eluruumi normpinna kohta on järgmised:
  1) üür – kuni 9 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset - kuni 9 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 01.09.2022, 19 - jõust. 04.09.2022, rakendatakse alates 1.08.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulud – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3 eurot ja 50 senti 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 25 eurot ühe elaniku kohta kuus;
  5) kaugküttega eluruumi puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 8 eurot 1 m2 kohta kuus;
  6) kaugkütteta eluruumi (puidu-, gaasi-, elektriküttega sh kombineeritud küttega või muu küttega eluruum) puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulu – kuni 0,30 eurot 1 m2, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,50 senti 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu – kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2022.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json