Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 9

  Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) vastuvõtmine

  Vastu võetud 24.09.2014 nr 10

  Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõigete 4 ja 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 13. märtsi 2012. a määruse nr 5 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 18.09.2013 määrus nr 11 “Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine" (RT IV, 04.04.2014, 39).

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tarvi Tasane
  Volikogu esimees

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026)