Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rapla keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2015, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rapla keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord
[RT IV, 01.10.2015, 6 - jõust. 04.10.2015]

Vastu võetud 30.05.2014 nr 16
RT IV, 11.06.2014, 7
jõustumine 14.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2015RT IV, 01.10.2015, 604.10.2015

Määrus kehtestatakse kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” paragrahvi 8 lõike 5 alusel.

§ 1.   Korra reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Rapla Keskraamatukogule, sealhulgas tema haruraamatukogudele (Alu raamatukogu, Hagudi raamatukogu, Kodila raamatukogu ja Kuusiku välisteeninduspunkt) /edaspidi raamatukogu/ mittevajalike kogust kustutatud teavikute tasuta võõrandamist ja müümist.
[RT IV, 01.10.2015, 6 - jõust. 04.10.2015]

§ 2.   Teavikute kustutamine

  Aegunud, lagunenud, kaotatud ja liigses eksemplaarsuses teavikud kustutatakse kogust vastavalt “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” nõuetele.

§ 3.   Teavikute tasuta võõrandamine

  Raamatukogu kogust kustutatud ja tasuta loovutamiseks suunatud teavikud võõrandatakse direktori kinnitatud korra alusel.
[RT IV, 01.10.2015, 6 - jõust. 04.10.2015]

§ 4.   Teavikute müümine

  (1) Müügiks suunatud teavikud müüakse direktori kinnitatud korra alusel.
[RT IV, 01.10.2015, 6 - jõust. 04.10.2015]

  (2) Raamatukogu kogust kustutatud ja müügiks suunatud teavikutele määratakse müügihind.
[RT IV, 01.10.2015, 6 - jõust. 04.10.2015]

  (3) Kogust kustutatud teavikute müügist teavitatakse üldsust raamatukogu veebilehel.

  (4) Teavikute eest tasutakse ülekandega või sularahas raamatukogus.

  (5) Teavikute müügist laekunud summad suunatakse raamatukogu jooksva aasta eelarvesse teavikute soetamiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json