Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)

Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) - sisukord
  Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2015, 38

  Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)

  Vastu võetud 22.08.2013 nr 10
  RT IV, 03.09.2013, 38
  jõustumine 01.01.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.09.2014RT IV, 07.10.2014, 801.01.2015
  24.09.2015RT IV, 01.10.2015, 1101.01.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1 ja 2 ning § 37.2 lg 7, Kuressaare linna põhimääruse § 22 lg 1 p 7 ja § 64 ning Kuressaare Linnavolikogu 22. septembri 2011 määruse nr 20 „Kuressaare linna arengudokumentide menetlemise kord“ §-d 5 ja 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)“ vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

  Lisa Arengukava

  Lisa 1 Tegevuskava 2016-2019 (2030)
  [RT IV, 01.10.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]

  Lisa 2.1  Investeeringute kava 2016-2019
  [RT IV, 01.10.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]

  Lisa 2.2  Investeeringute kava 2020-2030
  [RT IV, 01.10.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]

  Lisa 3  Arengukava koostamises osalejad
  [RT IV, 01.10.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]

  Lisa 4  Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030) küsitluse tulemused
  [RT IV, 01.10.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]