Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rõngu valla arengukava 2015 - 2030

Rõngu valla arengukava 2015 - 2030 - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2015, 44

  Rõngu valla arengukava 2015 - 2030

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7, § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Rõngu valla arengukava 2015-2030“ (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Sulev Kuus
  volikogu esimees

  Lisa  Arengukava 2015-2030