Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2015, 46

  Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 29.09.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mailis Alt
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Viimsi valla 2015.a lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json