Teksti suurus:

Määruse kehtetuse tuvastamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2019, 1

Määruse kehtetuse tuvastamine

Vastu võetud 24.09.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel volitusnormi kehtetuks tunnistamise tõttu.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 22.02.2011 määrus nr 5 „Keila Ühisgümnaasiumi põhimäärus” on kehtetu alates 01.09.2019, millal jõustus „Keila linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 18 Keila Põhikooli põhimääruse kinnitamine”.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json