Teksti suurus:

Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2019, 6

Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine

Vastu võetud 25.09.2019 nr 34

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ning § 372 lõike 7, Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. veebruari määruse nr 30 ”Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord” § 4 lõike 5 ning ära kuulanud vallavalitsuse ettepaneku ja asjakohase ettekande, Kadrina Vallavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Kadrina valla arengukava aastani 2035 vastavalt lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustada valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Volikogu esimees

Lisa Kadrina valla arengukava aastani 2035

/otsingu_soovitused.json