Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2020, 3

Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muudatus


Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018.a määrust nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“ muudetakse järgmiselt:

  (1) § 4 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:
„(1¹) Vanem on vabastatud kohatasu maksmisest lapse lasteaia nimekirja kandmise kuu eest juhul, kui vanem on täies mahus tasunud sama kuu eest kohatasu lastehoiuteenuse osutajale. Sellisel juhul algab kohatasu arvestus lapse lasteaia nimekirja kandmise kuule järgnevast kuust.“

  (2) 4 lõike 2 sõnastust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kohatasu makstakse 11 kuu eest aastas. Tasu ei arvestata juulikuu eest ja käesoleva määruse § 4 lõikes 1¹ sätestatud juhul.”

§ 2.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. augustist 2020. a.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json