Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastani 2025

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 9

Loksa linna arengukava aastani 2025

Vastu võetud 24.09.2021 nr 8
RT IV, 10.10.2021, 5
jõustumine 04.10.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.12.2021RT IV, 11.12.2021, 614.12.2021
07.06.2022RT IV, 11.06.2022, 714.06.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Loksa linna arengukava aastani 2025 kinnitamine

  Loksa linna arengukava aastani 2025 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Loksa linna arengukava aastani 2025
[RT IV, 11.06.2022, 7 - jõust. 14.06.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json