Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 6

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 34

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 3, 4 ja 7 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla arengukava 2022-2027 ja eelarvestrateegia 2022-2025 vastavalt lisadele 1-3.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.10.2020 määrus nr 13 „Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla arengukava 2022-2027

Lisa 2 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2022-2025

Lisa 3 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia tabel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json