Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 24

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.09.2021 nr 108

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ja § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Tapa Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised Tapa Vallavolikogu määrused:
  1) 09. detsembri 2010 määrus nr 34 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“;
  2) 26. aprilli 2012 määrus nr 65 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

§ 2.   Tamsalu Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised Tamsalu Vallavolikogu määrused:
  1) 26. jaanuari 2011 määrus nr 2 „Vajangu Põhikooli põhimääruse kinnitamine“;
  2) 18. mai 2011 määrus nr 4 „Tamsalu vallas avaliku vara ja korra kaitseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord“;
  3) 21. novembri 2012 määrus nr 10 „Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord“;
  4) 21. novembri 2012 määrus nr 11 „Tänavatel, turgudel ning avalikel üritustel kauplemise müügipileti vorm ja hinnad“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json