Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 25

Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine

Vastu võetud 16.09.2021 nr 15
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määrusega nr 43 kinnitatud “Pärnu linna arengukava aastani 2035“ lisa 1 „Tegevuskava 2021-2025“ koos lisadega „Investeeringute kava 2021-2025“ ja „Investeeringute kava 2026-2035“ muudetakse ja sõnastatakse vastavalt määruse lisadele nr 1, 2 ja 3.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

Lisa 1 Tegevuskava 2022-2026

Lisa 2 Investeeringute kava 2022-2026

Lisa 3 Pärnu arengukava aastani 2035

/otsingu_soovitused.json