Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 45

Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ § 7 lõigete 1 ja 2, Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 määruse nr 15 „Kuusalu valla arengukava 2013-2032 kinnitamine“ ja Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2020 määruse nr 18 „Kuusalu valla 2021. aasta eelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve

  Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve:
Põhitegevuse tulud kokku 296 414 eurot;
Põhitegevuse kulud kokku 358 188 eurot;
Investeerimistegevus kokku 61 774 eurot;
Finantseerimistegevus kokku 0 eurot;
ja likviidsete varade muutus 0 eurot
vastavalt lisale

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2021. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja kahekohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json