Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 46

Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 23.09.2021 nr 171

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõigete 3 ja 9 ning § 14 lõike 8 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  (1) Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu lisa 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa 1 Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve juurde

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json