Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2022, 7

  Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 26.09.2022 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7 ja Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määrus nr 47 "Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine".

  § 3.   Määrus jõustub 15. oktoobril 2022.

  Sulev Kuus
  vallavolikogu esimees

  Lisa Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026

  Lisa 1 Elva valla rahvastikuprognoos

  Lisa 2 Haridus- ja noorsootöö valdkond

  Lisa 3 Ettevõtlus ja turism

  Lisa 4 Sotsiaal- ja tervisevaldkond

  Lisa 5 Elukeskkond

  Lisa 6 Kultuur- ja spordivaldkond

  Lisa 7 Juhtimine ja kodanikuühiskond

  Lisa 8 Strateegia tabelid

  Lisa 9 Ettepanekud ja arvamused

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json